Studiebegeleiding NijmegenDaalsehofMALDENUnionDe KlifKandinsky CollegeKarel de Grote College
http://www.studiebegeleidingnijmegen.nl

Studiebegeleiding Nijmegen
Instituut voor leersucces

Welkom bij Studiebegeleiding Nijmegen


Instituut voor leersucces


DE BESTE KWALITEIT

DE BESTE PRIJS

sinds 1993


2 middagen per week € 105 per maand

3 middagen per week € 130 per maand


"Er is niets zo moeilijk als uitzoeken hoe je je kind niet te veel en niet te weinig, maar precies genoeg hulp of steun biedt bij het aanleren van vaardigheden op de weg naar volwassenheid."  [Peg Dawson]

U bent hier op de website van het studiebegeleidingsinstituut met de langste ervaring en de beste resultaten. Op deze site vindt u onze mogelijkheden voor begeleiding van basisschoolleerlingen en middelbare schoolleerlingen.  Wij bieden als enige in de stad en regio een soort begeleiding  die uw  zorgen echt uit handen neemt. Wij nemen de gehele studie van uw kind 'in beheer' in de module:


                               'Allround leren studeren'


5 dagen komen  -   5  leerlingen per begeleider  -    planning    -     intensieve controle en overhoring 

vakuitleg in alle vakken   -   handelingsplan   -   trainen in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid


WAAROM WIJ.......... omdat:

 • wij  op basis van onze succesvoorwaarden goede resultaten kunnen garanderen
 • wij al meer dan 20 jaar bestaan, dus intensief hebben kunnen nadenken over de beste begeleiding, dus de meeste ervaring hebben
 • wij betrokken zijn bij , zorg hebben voor onze leerlingen en verder gaan dan huiswerkbegeleiding alleen, maar kijken naar elke leerling vanuit een holistische visie en dus achter de oorzaak/reden van problemen komen
 • wij al vanaf 12 uur 's morgens open zijn, dus ook in geval van lesuitval uw kind opvangen
 • wij professionele orthopedagogen inzetten als coach, naast vakdocenten
 • wij met veel begeleiders zijn op kleine groepen
 • wij altijd één op één met uw kind werken
 • wij voortdurend bewaken dat uw kind in de meest effectieve begeleidingsvorm zit en te allen tijde uw kind soepel kunnen laten overstappen naar een andere vormKennismaken

Allereerst nodigen wij u graag uit op ons instituut voor een kennismaking. Een website zegt lang niet alles. Het is goed dat u ons leert kennen en ter plekke met uw eigen ogen en "voelsprieten" indrukken opdoet. Een kennismaking is kosteloos en u krijgt het gehele beeld: wie we zijn, waar we voor staan, hoe we werken, hoe de sfeer is, hoeveel leerlingen en hoeveel docenten er zijn.


Kwaliteit

Wij mogen het na 20 jaar best hardop zeggen: STUDIEBEGELEIDING NIJMEGEN is het beste en het langst bestaande instituut van Nijmegen en omgeving. Dat hebben we onder meer bewezen doordat we ieder jaar nagenoeg 100% geslaagden en bevorderden hebben. Ons systeem is uniek. Onze insteek is de ontwikkeling van het kind bevorderen en leersucces behalen. Onze persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding wordt verzorgd door betrokken medewerkers die het belangrijk vinden om uw kind/uw leerling vooruit te laten gaan in de groei naar zelfstandigheid.

Onze begeleiding kan morgen starten. Er is geen wachtlijst. Wij gaan ervan uit dat we uw kind/uw leerling leren succes in het studeren te behalen en eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het beste kunnen leerlingen bij aanvang van het schooljaar bij ons starten en wanneer de eigen zelfstandigheid en het vertrouwen stevig genoeg is, met goede cijfers de begeleiding afbouwen. Zelfs leerlingen die zich later in het jaar aanmelden, zien nog vaak hun onvoldoendes verdwijnen. Deze leerlingen riskeren natuurlijk veel meer. Zij hebben veel meer achterstand opgelopen gedurende het jaar, waardoor zij re-actief en reparerend moeten studeren. Dat is nooit ideaal voor een goede ontwikkeling en groei en kan in een volgend jaar problemen geven.


Begeleidingsvormen

Zoveel verschillende kinderen, zoveel verschillende stijlen van opvoeden, van leren, van ontwikkelen. We noemen hier daarom een paar hoofdredenen voor het kiezen van begeleiding, zodat u zich alvast enigszins kunt oriënteren:

 • Voor de alledaagse disciplineproblemen is er de begeleiding die ervoor zorgt dat uw kind/uw leerling op tijd begint, zich de stof goed eigen maakt, de toets goed maakt en het huiswerk bij ons allemaal af krijgt.
 • Voor de combinatie met sport is er de begeleiding die ervoor zorgt dat uw kind/uw leerling de tijd tussen school en training kan overbruggen met nuttige studietaken, die anders pas 's avonds thuis, na de training uitgevoerd zouden moeten worden.
 • Voor de vakinhoudelijke problemen is er de begeleiding die ervoor zorgt dat uw kind/uw leerling wordt bijgespijkerd in geval van achterstanden of voor moeite met een of meer vakken.
 • Voor moeite met de aanpak van de studie is er de begeleiding die ervoor zorgt dat uw kind/uw leerling geleerd wordt hoe je het beste leert en hoe je succes behaalt.
 • Voor moeite met concentratie is er de begeleiding die ervoor zorgt dat uw kind/uw leerling geholpen wordt met focussen en het aanleren van strategieën om de concentratie te behouden.
 • Voor leerlingen die extra tijd en moeite in hun studie moeten steken vanwege dyslexie, dyscalculie, NLD e.d. is er de begeleiding die ervoor zorgt dat uw kind/uw leerling de weg gewezen wordt die bij hem/haar past om toch die extra moeilijke vakken of technieken onder de knie te krijgen.
 • Voor ADD, ADHD en eigenschappen uit het autistisch spectrum is er de begeleiding die ervoor zorgt dat uw kind/uw leerling de eigen talenten leert kennen en leert omgaan met zijn/haar specifieke eigenschappen.
 • Voor faalangstige leerlingen is er de individuele faalangstreductie-training, die zeer effectief is.
 • Voor examenleerlingen is er de examentraining voor de SE-weken en voor het Centraal schriftelijk examen.


Combinaties

Voor bovenstaande studieperikelen en -problemen zijn er ook combinaties van verschillende begeleidingsvormen mogelijk.

U kunt kiezen uit:

 • begeleiding in groepen van maximaal 10 leerlingen
 • individuele begeleiding van 50 minuten per keer
 • begeleiding alleen tijdens de sporttrainingsperioden
 • begeleiding van één dag tot en met alle vijf werkdagen van de week


ADVIES - TESTEN - BEHANDELEN - TRAINEN - COACHEN


Verder adviseren we vrijblijvend, we trainen en we coachen, indien nodig op alle gebieden van de ontwikkeling en de studie van uw kind/uw leerling. We werken nauw samen met OSN (Orthopedagogische Studiebegeleiding Nijmegen, zie www.osnijmegen.nl) en met de praktijk Hoge&Partners zie www.hoge-partners.nl voor eventuele aanvullende hulp op het gebied van testen en behandelen.


Documentaire: Avond van het onderwijs

Nieuws

Facebook