Studiebegeleiding NijmegenDaalsehofMALDENUnionDe KlifKandinsky CollegeKarel de Grote College
http://www.studiebegeleidingnijmegen.nl

Studiebegeleiding Nijmegen
Instituut voor leersucces

WET PASSEND ONDERWIJS


De nieuwe Wet op het Passend Onderwijs vraagt van scholen nog meer gestructureerde
en geprofessionaliseerde zorg binnen kaders en budgets en legt scholen de verantwoordelijkheid
op voor het gehele leertraject van hun leerlingen. 
Dit betekent o.a. voor scholen, dat zij in voldoende mate toegerust zijn om leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen of –stoornissen én hun ouders, een effectief plan met passende oplossingen te bieden.

De consequentie van deze wet is dat de traditionele huiswerk- en studiebegeleidingsinstituten
verleden tijd zijn. Immers deze wet vergt van deze instituten dat ze in die ontwikkeling
meegaan.

Studiebegeleiding Nijmegen weet en beseft waar zij over praat. Zij heeft haar deskundige team en ondersteunende aanbod volledig uitgebreid en aangepast aan de eisen van de nieuwe Wet: Studiebegeleiding Nijmegen anno 2014 is een organisatie voor zorg en onderwijs geworden, met vestigingen intern en extern scholen, waarbinnen alle benodigde expertise aanwezig is, om zodoende klaar te zijn voor de uitdagingen van de Wet op het Passend Onderwijs.

Studiebegeleiding Nijmegen heeft in de afgelopen twintig jaar bewezen een professionele en betrouwbare partner te zijn, zonder winstbejag, ook binnen scholen. Directies, zorgteams en
ouders zijn zeer tevreden over onze aanpak binnen school en de resultaten
spreken voor zich. Omdat wij geloven in ons werk, willen wij Studiebegeleiding Nijmegen,
de nieuwe organisatie voor zorg en onderwijs, graag onder de aandacht brengen van de directies
en ouderraden van uw school.

STUDIEBEGELEIDING NIJMEGEN biedt scholen haar ervaring en deskundigheid aan bij de invoering van de WET PASSEND ONDERWIJS.

  • Meedenken inzake haar rol ten behoeve van het verplichte schoolondersteuningsprofiel
  • Lezingen voor docenten
  • Trainingen voor docenten
  • Workshops voor docenten
  • Ontwikkelingsperspectieven opstellen voor leerlingen

Documentaire: Avond van het onderwijs

Nieuws

Facebook